ניצול יחסי מרות - Passionate society

ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות הן מהסוגיות המכעיסות והמדאיגות ביותר. לרוב, אנו שומעים על ניצול יחסי מרות בהקשר של הטרדה מינית במקום העבודה אך למעשה, ניצול מרות יכול להתרחש במגוון סיטואציות בחיים, חלקן לא קשורות כלל לקריירה. בכל מקרה, מדובר בתופעה שיש לעקור מן השורש ויש לשים דגש על ההיבט הזה בכל פן של חינוך למיניות בריאה, על-מנת שגם נשים וגם גברים ידעו היכן נחצה הגבול ומה לעשות אם וכאשר הוא נחצה. כשמדברים על מין בטוח, שימוש בקונדום על גבי ויברטור , ביקור בחנות סקס להעצמת המיניות ומין בהסכמה – חייבים להזכיר באותה נשימה גם את הנושא של ניצול יחסי מרות. זו הדרך היחידה להפחית את התופעה ולמנוע פגיעה בגברים ונשים

מהי מרות ואיך נראה ניצול שלה?

מרות, היא למעשה סמכות. זו היכולת של אדם מסוים (או ארגון) להכפיף דפוסי התנהגות מסוימים על אדם אחר. מכירים את המשפט: עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה? אז ניצול יחסי מרות היא ניצול לרעה של הכוח הזה, שהוא כמובן לא מוסרי ובהחלט לא חוקי. מי שחווה ניצול יחסי מרות במקום העבודה צריך לפנות בהקדם למחלקת משאבי אנוש ובמידת הצורך, אף לגורמי שיטור וערכאות משפטיות מחוץ למקום העבודה. הכול, כדי לעמוד על הזכויות שלו.

סוגים שונים של מרות

  1. מרות על בסיס פער במאזן הכוחות. ככל שיש יותר פער בין הממונה לכפוף/ה לו, כך נחשבת הסיטואציה לניצול יחסי מרות. למעשה, לפי החוק גם אם הכפופ/ה מעוניינים ונוקטים יוזמה, על הממונה לסרב לכל הצעה שלא משתמעת לשתי פנים, במטרה להימנע מניצול יחסי מרות.
  2. פערי גיל. גם במקרה הזה, ככל שפעם הגילים גדול יותר, כך נחשב המצב לניצול יחסי מרות. ובדומה לחוסר איזון ביחסי הכוחות, גם אם הצד הצעיר יותר נוקט בפעולות ויוזם, מבחינה מוסרית מוטלת האחריות לסירוב על הצד המבוגר יותר.
  3. כשיש לאדם כוח או השפעה על עתידו או על המעמד של אדם אחר, מתקיימים ביניהם יחסי מרות, שאין לנצלם. החקיקה מתבססת על ההנחה כי ככל שגורל אדם תלוי באדם אחר, קל מאוד להיכנע לצד המנצל ולדרישותיו ובלבד שעתידו של המנוצל לא יפגע.

אילו סוגים של הטרדות מיניות קיימות?

ניצול יחסי מרות הם חלק מרשימה ארוכה של הטרדות מיניות, כולן אסורות על פי חוק:

  • סחיטה עם איומים בעלי אופי מיני
  • מעשים מגונים, נגיעות לא הולמות
  • דיבורים ופניות בעלי אופי מיני, הנמשכים גם לאחר שהצד השני הבהיר כי הוא אינו מעוניין בתקשורת מהסוג הזה
  • אמירות אלימות או משפילות, לגבי נטייה מינית של אדם, גופו, העדפותיו או ההיסטוריה המינית שלו
  • פרסום תמונה, סרטון או הקלטה של אדם העוסקים במיניות שלו, ללא הסכמה שלו ובנסיבות ובעיתוי העלולים להשפיל ולבזות אותו
חזור לבלוג